معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال تازه های پزشکی شایان رسانه پزشکی شایان طب جهت

 لینک
کانال تازه های پزشکی شایان 
 رسانه پزشکی شایان طب جهت

کانال تازه های پزشکی شایان
رسانه پزشکی شایان طب جهت افزایش اطلاعات پزشکی عمومی و تخصصی مردم عزیز کشور تصمیم به راه اندازی کانال پزشکی شایان طب با مطالب روز پزشکی و کاربردی در روزمره مردم شروع به فعالیت کرده است (جزئیات بیشتر)
@Shayanmedicin

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید