معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال تنهـــایِ تنها✐ بے ڪسے بد دردیہ حتے حالمـــــونم یڪے

 لینک
کانال تنهـــایِ تنها✐ 
 بے ڪسے بد دردیہ حتے حالمـــــونم یڪے

کانال تنهـــایِ تنها✐
بے ڪسے بد دردیہ حتے حالمـــــونم یڪے نمیپرسہ رفتنے ها رفتـــــن دیگــــــر ڪسے برایــــــم نمــــــــــــونده.😔😔😔 https://t.me/L_Tanhaa (جزئیات بیشتر)
@L_Tanhaa

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید