معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال خانه سبز (کشاورزی) آموزش کشاورزی کودهای کامل و NPK

 لینک
کانال خانه سبز (کشاورزی) 
 آموزش کشاورزی کودهای کامل و NPK

کانال خانه سبز (کشاورزی)
آموزش کشاورزی کودهای کامل و NPK ویدیوهای آموزشی استادصابربابایی مهندس کشاورزی درآمریکاونحوه کاشت انواع گل وگیاه وهرس ونگهداری گیاهان باغی وآپارتمانی (جزئیات بیشتر)
@GRM_Green_House

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید