معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال خانواده بینش مطهر این کانال در مورد گفتار شهید

 لینک
کانال خانواده بینش مطهر 
 این کانال در مورد گفتار شهید

کانال خانواده بینش مطهر
این کانال در مورد گفتار شهید مطهری ،آقا و امام تحقیق و پژوهش دارد و در این کانال در مورد برنامه های در دست اجرا و دستاوردها و کتب منتشر شده اطلاع رسانی انجام میشودو از کسانی که در این خصوص کار کرده اند و یا کسانی را که در این خصوص کار کرده اند می شناسند دعوت به عمل می آید. (جزئیات بیشتر)
@Bineshe_Motahar

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید