معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال خط دید-مدیریت پروژه اولین مجله تخصصی مدیریت پروژه های

 لینک
کانال خط دید-مدیریت پروژه 
 اولین مجله تخصصی مدیریت پروژه های

کانال خط دید-مدیریت پروژه
اولین مجله تخصصی مدیریت پروژه های نرم افزاری و فناوری اطلاعات که با دریافت مجوز انتشار مجله سراسری، از این روش نیز فعالیت خواهد داشت.در این راستا خدماتی نظیر تولید محتوا فاخر فارسی، نشر مجله، فروش محتوا، مشاوره مدیریت پروژه، نشر و چاپ کتاب‌های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و اصولاً تمام موارد و فعالیت‌هایی که در حوزه ارائه محتوای منحصربه‌فرد و تخصصی می‌باشد، ارائه خواهد شد. (جزئیات بیشتر)
@khatedid

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید