معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال 😂خندانه😜 زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست… هرکجا خندیدیم…

 لینک
کانال 😂خندانه😜 
 زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست… هرکجا خندیدیم…

کانال 😂خندانه😜
زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست… هرکجا خندیدیم… هرکجا خنداندیم… زندگانی آنجاست… بیخیال از همه تلخی ها… 🙂 « شادی، نشاط و سرگرمی در خندانه » (جزئیات بیشتر)
@khandaane

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید