معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال خیریه نبی اعظم(ص) بنیاد خیریه رهروان نبی اعظم(ص) امور

 لینک
کانال خیریه نبی اعظم(ص) 
 بنیاد خیریه رهروان نبی اعظم(ص) امور

کانال خیریه نبی اعظم(ص)
بنیاد خیریه رهروان نبی اعظم(ص) امور مددکاری و رسیدگی به امور نیازمندان دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی معرفی کودکان نیازمند برای سرپرستی (جزئیات بیشتر)
@NabiAzamCharity

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید