معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال داستان عاشقی پرسیدم از خودم . که چه شد

 لینک
کانال داستان عاشقی 
 پرسیدم از خودم . که چه شد

کانال داستان عاشقی
پرسیدم از خودم ... که چه شد عاشقش شدی ؟! قلبم جواب داد ... که لعنت به چشم هاش !!! (جزئیات بیشتر)
@loovestooory

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید