معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال دكتر على مطهرى كانال رسمى دكتر على مطهرى نماينده

 لینک
کانال دكتر على مطهرى 
 كانال رسمى دكتر على مطهرى نماينده

کانال دكتر على مطهرى
كانال رسمى دكتر على مطهرى نماينده مردم تهران ، رى ، شميرانات ، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراى اسلامى نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى
@alimotahari_ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید