معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال دورهمی پرند و رباط کانال رسمی دورهمی شهر جدید

 لینک
کانال دورهمی پرند و رباط 
 کانال رسمی دورهمی شهر جدید

کانال دورهمی پرند و رباط
کانال رسمی دورهمی شهر جدید پرند و رباط کریم ، ارائه ی آخرین اخبار روز و معرفی خدمات و مشاغل شهر جدید پرند و رباط کریم
@Parandorobat

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید