معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال ذهن پاک روانشناسی، فیزیک ذهن، مهندسی ذهن، روانشناسی ثروت

 لینک
کانال ذهن پاک 
 روانشناسی، فیزیک ذهن، مهندسی ذهن، روانشناسی ثروت

کانال ذهن پاک
روانشناسی، فیزیک ذهن، مهندسی ذهن، روانشناسی ثروت گروه تحقیقاتی مهندسی ذهن پاک علوم متافيزيك، فیزیک کوانتوم، تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis) TA)،‌ خود شناسی، قدرت های درونی، صلح درونی، دانش معنوی، قانون آفرینش،‌ انرژی درمانی، موسیقی درمانی، هيپنوتيزم و خود هيپنوتيزم، هیپنو تراپی، هماهنگی بین ذهن، روح و جسم، علوم ماوراء الطبیعه، قانون یگانه، قانون جذب، و قوانین دیگر ....، تكنيك‌های ذهنی کانال تلگرام @zehnepaak وب سایت رسمی www.zehnepaak.com (جزئیات بیشتر)
@zehnepaak

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید