معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال زنان برای زنان زنان برای زنان: زنان برای زنان

 لینک
کانال زنان برای زنان 
 زنان برای زنان: زنان برای زنان

کانال زنان برای زنان
زنان برای زنان: زنان برای زنان کانالی است که ابعاد مختلف زندگی زنانه و تغييرات اجتماعی را بررسی کرده و مطالب مفیدی از توانمندسازي زنان در گوشه و کنار جهان در جهت آشنايي با تجربیات شان در جريان تغییرات اجتماعی ، کسب و کار و همچنين تاثیر تغییر اقلیم به اشتراک می گذارد . مدیر کانال: مهتا بذرافکن دکتری جامعه شناسي تغييرات اجتماعي @Wforw (جزئیات بیشتر)
@Wforw

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید