معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال سبک جدیدی برای زندگی سبک جدیدی برای زندگی: طریقتی

 لینک
کانال سبک جدیدی برای زندگی 
 سبک جدیدی برای زندگی: طریقتی

کانال سبک جدیدی برای زندگی
سبک جدیدی برای زندگی: طریقتی که ما را به حقیقت می رساند,شریعت ماست و هرکه به غیر این ادعا کند شیطانی است به شکل انسان و اهریمنی در لباس اهورا ... کانالی با موضوات روانشناسی اسلامی برگرفته از بیانات اساتید برجسته, ایجاد و ابقاءو اغناء یک زندگی مشترک ,تنظیم خانواده ,مهارتهای زندگی مشترک , فرزند پروری و روشهای ناب قبل و بعد از بارداری جهت پروش بهترین فرزند, بر اساس طتبیق و تفکیک علوم روز با آیات و روایات اسلامی و... (جزئیات بیشتر)
@The_new_style_of_life

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید