معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال سرمایه گذاری کارینو سرمایه‌ گذاری کارینو دوستان عزیز تا

 لینک
کانال سرمایه گذاری کارینو 
 سرمایه‌ گذاری کارینو دوستان عزیز تا

کانال سرمایه گذاری کارینو
سرمایه‌ گذاری کارینو دوستان عزیز تا یک هفته از طریق تلگرام تماس بگیرید وام فوری با شرایط شما هماهنگ میگردد بر حسب مدارک. 1- تا 60% خودرو پرداخت میشود 2-یکروزه 3-به دو روش مضاربه و ماهانه 4-سند به صورت رهنی انجام میگردد شرح کامل وام های پرداختی؛ 1.وام که فقط با فیش حقوقی پرداخت میشود یکروزه بوده و فقط داشتن چک و فیش حقوقی می باشد و شرایط خاصی ندارد .نداشتن چک برگشتی و وام معوقه الزامی میباشد تا سقف 30 م تومان می باشد (جزئیات بیشتر)
@vam1396

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید