معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال شعر و موسیقی lilaye سلام بر شما عزیزان برآنیم

 لینک
کانال شعر و موسیقی lilaye 
 سلام بر شما عزیزان برآنیم

کانال شعر و موسیقی lilaye
سلام بر شما عزیزان برآنیم تا در کانال شاعرانه گلچینی از بهترین اشعار ایران را باهم باز خوانی کنیم. با توجه به کثرت کانال های شعر که عموما در حال نشر آثار سخیف هستند امیدوارم با کمک شما در رسیدن به هدفم موفق باشم (جزئیات بیشتر)
@lilaye

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید