معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال شونامه گدووگان کانال روستای زیبای گدوکانلو ومردم خونگرم ومهمان

 لینک
کانال شونامه گدووگان 
 کانال روستای زیبای گدوکانلو ومردم خونگرم ومهمان

کانال شونامه گدووگان
کانال روستای زیبای گدوکانلو ومردم خونگرم ومهمان نواز کرمانج دره سرسبز اوغاز خراسان شمالی کیلومتر 21جاده شیروان اوغاز
@gadoganlo

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید