معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال شکار 📌پایگاه پاسخ یه شبهات دینی و سیاسی 📌شکار

 لینک
کانال شکار 
 📌پایگاه پاسخ یه شبهات دینی و سیاسی 📌شکار

کانال شکار
📌پایگاه پاسخ یه شبهات دینی و سیاسی 📌شکار دروغ و دروغگو 📌پاسخ صریح و آشکار به شایعات 📌تحلیل اخبار سیاسی 📌بررسی وقایع سیاسی روز ایران @shekar313 @shekar313 @sehkar313 @shekar313 @shekar313 تبادلات @mmd_asdpor لفت ندی ها😱😱 (جزئیات بیشتر)
@shekar313

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید