معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال غروب دنیا اگہ دُنبال خَرابہ میگرد؎ تا غمت رو

 لینک
کانال غروب دنیا 
 اگہ دُنبال خَرابہ میگرد؎ تا غمت رو

کانال غروب دنیا
اگہ دُنبال خَرابہ میگرد؎ تا غمت رو توش بریز؎ ڪانال ما خراب وجودت "حیف که حرف های قشنگ فقط حرفن "
@rezajalilian19

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید