معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال فرصت های منابع انسان 1. معرفی فرصت های شغلی

 لینک
کانال فرصت های منابع انسان 
 1. معرفی فرصت های شغلی

کانال فرصت های منابع انسان
1. معرفی فرصت های شغلی برای کار جویان 2⃣آموزش روش های ارتقاء مهارت های کاریابی 3⃣درج آگهی استخدام شرکت ها برای واحد منابع انسانی و اداری 4⃣ آموزش روش های بهبود فرآیند جذب برای کارفرمایان (جزئیات بیشتر)
@Hrtalents

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید