معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال فروش دمپایی های زندان فروش دمپایی های ابریشمی دست

 لینک
کانال فروش دمپایی های زندان 
 فروش دمپایی های ابریشمی دست

کانال فروش دمپایی های زندان
فروش دمپایی های ابریشمی دست بافت ( زندان بافت) تحویل در منطقه تجریش وازادی رایگان ودر بقیه مناطق هزینه پیک اضافه میشود قیمت ۹۰۰۰۰ تومان (جزئیات بیشتر)
@Zendanbaft_dampa

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید