معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال فوتبال پایه 🔸مخصوص فوتبال پایه تهران ⚽️اخبارمربوط ⚽️جدول ونتایج

 لینک
کانال فوتبال پایه 
 🔸مخصوص فوتبال پایه تهران ⚽️اخبارمربوط ⚽️جدول ونتایج

کانال فوتبال پایه
🔸مخصوص فوتبال پایه تهران ⚽️اخبارمربوط ⚽️جدول ونتایج بازی ها ⚽️آشنایی باتیم ها ⚽️اگهی از تست تیم های تهرانی 🔸مطالب علمی ورزشی 🔸مطالب انگیزشی (جزئیات بیشتر)
@basisfootball2017

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید