معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال قصه گویی شاهنامه چند داستان از شاهنامه بلد هستین؟

 لینک
کانال قصه گویی شاهنامه 
 چند داستان از شاهنامه بلد هستین؟

کانال قصه گویی شاهنامه
چند داستان از شاهنامه بلد هستین؟ اگر وقت ندارید یا براتون سخته اشعار شاهنامه را بخونید در این کانال هرشب چند قصه از شاهنامه گوش كنید و لذت ببرید. (جزئیات بیشتر)
@shahnamehparsa118

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید