معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال ماجراجویان معلول ایران ماجراجویان معلول ایران کارهایی انجام می

 لینک
کانال ماجراجویان معلول ایران 
 ماجراجویان معلول ایران کارهایی انجام می

کانال ماجراجویان معلول ایران
ماجراجویان معلول ایران کارهایی انجام می دهند که باور کردنش دشوار است. برنامه های مهیج و شگفت آور این گروه در دنیا کم نظیر است.
@iadt_adventure

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید