معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مجتمع فنی نسل جوان مجتمع فنی نسل جوان ارایه

 لینک
کانال مجتمع فنی نسل جوان 
 مجتمع فنی نسل جوان ارایه

کانال مجتمع فنی نسل جوان
مجتمع فنی نسل جوان ارایه دهنده دورها دوره های زیر میباشد : کامپیوتر امور اداری. عمران. حسابداری.تعمیرات تخصصی تلفن همراه، الکترونیک. پرورش قارچ. زبان (جزئیات بیشتر)
@mfnaslejavan

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید