معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مدیریت و روش تامین دانش مدیریت و روشهای تامین

 لینک
کانال مدیریت و روش تامین 
 دانش مدیریت و روشهای تامین

کانال مدیریت و روش تامین
دانش مدیریت و روشهای تامین از منابع خارجی و داخلی در یک زنجیره تامین.اعلام آخرین فرصتهای شغلی. اینجا عین آب خوردن کار یاد بگیرید و با بیکاری خداحافظی کنید!! (جزئیات بیشتر)
@amoozesh4estekhdam

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید