معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مرجع مهندسین برق در گروه مرجع مهندسین برق قدرت

 لینک
کانال مرجع مهندسین برق 
 در گروه مرجع مهندسین برق قدرت

کانال مرجع مهندسین برق
در گروه مرجع مهندسین برق قدرت مطالب کلی در مورد: + خطوط انتقال و توزیع قدرت + ماشین ها و ترانس ها + تابلوها و تاسیسات برقی و همچنین کنترل و ابزاردقیق + بررسی روش های نوین تولید برق و همچنین روش های تولید پراکنده قرار میگیره! هدف از ساخت این گروه زیاد کردن تعداد ممبرها و تبلیغات نیست! (جزئیات بیشتر)
@PowerBargh

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید