معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال معنوی جهادنفس این کانال معنوی جهت شناسایی مسیر انسانیت

 لینک
کانال معنوی جهادنفس 
 این کانال معنوی جهت شناسایی مسیر انسانیت

کانال معنوی جهادنفس
این کانال معنوی جهت شناسایی مسیر انسانیت در راستای جهاد با نفس" اصلاح نفس" و روشهای اصلاح نفس برگرفته از کتاب و تالیفات استاد علامه حسن زاده آملی می باشد.هدف از ایجاد کانال ترویج اخلاق در اسلام و شناخت خدا و هدایت مردم به سمت و سوی نورالهی می باشد. (جزئیات بیشتر)
@jahadenaf

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید