معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال من انقلابی ام من دیپلمات نیستم،من انقلابی ام.حرف را

 لینک
کانال من انقلابی ام 
 من دیپلمات نیستم،من انقلابی ام.حرف را

کانال من انقلابی ام
من دیپلمات نیستم،من انقلابی ام.حرف را صریح و صادقانه می گویم. "رهبر معظم انقلاب" گزیده ای از مطالب،نقد و تحلیل های سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی صفحات مجازی. (جزئیات بیشتر)
@Man_Enghelabiiam

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید