معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مهندسی معکوس نرم افز مهندسی معکوس نرم افزارهای ویندوزی

 لینک
کانال مهندسی معکوس نرم افز 
 مهندسی معکوس نرم افزارهای ویندوزی

کانال مهندسی معکوس نرم افز
مهندسی معکوس نرم افزارهای ویندوزی در جهت یافتن اسیب پذیری ها, تجزیه و تحلیل بدافزار ها , شکستن قفل های نرم افزاری, پک و ان پک
@ReverseEngineering01

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید