معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال موسیقی شعر نسیم شمال موسیقی و شعر نسیم شمال

 لینک
کانال موسیقی شعر نسیم شمال 
 موسیقی و شعر نسیم شمال

کانال موسیقی شعر نسیم شمال
موسیقی و شعر نسیم شمال 🎼 🎹 🎷 👤 همراه با معرفی و بیوگرافی اثر 🎼 نسیم شمال ارتباط با ادمین کانال @Jooraklaee (جزئیات بیشتر)
@Nasim_e_Shomal

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید