معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال پاتوق بابلی ها کانال اطلاع رسانی پاتوق بابلی ها

 لینک
کانال پاتوق بابلی ها 
 کانال اطلاع رسانی پاتوق بابلی ها

کانال پاتوق بابلی ها
کانال اطلاع رسانی پاتوق بابلی ها درمورد بابل ...خبرهاش..درمورد مکانش..و مطالب پراکنده جالب از جای دیگه
@baboli_haaa

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید