معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال پلان معماری ایران کانالی ما بوجود اوردیم که تمام

 لینک
کانال پلان معماری ایران 
 کانالی ما بوجود اوردیم که تمام

کانال پلان معماری ایران
کانالی ما بوجود اوردیم که تمام مهندسان ایرانی در ان جمع هستیم و این کانال گروه دارد و وبسایت رسمی و میتوانید در ان به دنبال هر چیزی که مربوط به معماری میشود جسجو کنید بعنوان مثال فونت و بلوک و پلان و غیره و نمونه سوالات در این کانال و گروه و وبسایت به جمع ما بپویندید (جزئیات بیشتر)
@plan2017

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید