معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کارجویان مستعد در این کانال رزومه کارجویان مستعد،در معرض

 لینک
کانال کارجویان مستعد 
 در این کانال رزومه کارجویان مستعد،در معرض

کانال کارجویان مستعد
در این کانال رزومه کارجویان مستعد،در معرض دید کارفرمایان قرار می گیرد. اگر توانمندی یا مهارتی دارید، رزومه خود را به یکی از سه مسیر زیر به ما برسانید تا در کانال قرارگیرد: Email:info@jobexir.com Website:www.jobexir.com Telegram:@JobexirAccount (جزئیات بیشتر)
@Jobexir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید