معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کارگاه آموزشی LabView آموزش کاربردی نرم افزار لب ویو

 لینک
کانال کارگاه آموزشی LabView 
 آموزش کاربردی نرم افزار لب ویو

کانال کارگاه آموزشی LabView
آموزش کاربردی نرم افزار لب ویو. پردازش تصویر. کنترل فازی پردازش سیگنال. رباتیک . ارتباطات صنعتی و مانیتورینگ تحت وب ، بیومدیکال
@LabviewT

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید