معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کاریابی بین المللی اعزام نیروی کار متخصص به خارج

 لینک

کانال کاریابی بین المللی
اعزام نیروی کار متخصص به خارج از کشور با مجوز از وزارت کار و رفاه اجتماعی نماینده شبکه بلوکارت اتحادیه اروپا در ایران
@karpirarec

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید