معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کمپین شرکت تارا این کمپین سعی در کمک و

 لینک
کانال کمپین شرکت تارا 
 این کمپین سعی در کمک و

کانال کمپین شرکت تارا
این کمپین سعی در کمک و ایجاد فضای کاری مناسب در بخش های :ساختمان -صنعت-تکنولوژی های نوین - فناوری - ایده های نو - استارت آپ را دارد. (جزئیات بیشتر)
@tara_group

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید