معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال گیش جدیدترین اخبار و اطلاعات در خصوص اپلیکیشن بورسی

 لینک
کانال گیش 
 جدیدترین اخبار و اطلاعات در خصوص اپلیکیشن بورسی

کانال گیش
جدیدترین اخبار و اطلاعات در خصوص اپلیکیشن بورسی گیش (آنالیز تکنیکال و بنیادی ، خطوط حمایت و مقاومت ، سوابق سیگنالهای بورسی ، ارزیابی مسیر حرکت سهام و ...) (جزئیات بیشتر)
@GishChannel

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید