معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال DeLtAnGi یه چنل واسه دختر و پسرای دلتنگ😐 دلتنگ

 لینک
کانال DeLtAnGi 
 یه چنل واسه دختر و پسرای دلتنگ😐 دلتنگ

کانال DeLtAnGi
یه چنل واسه دختر و پسرای دلتنگ😐 دلتنگ روزهای خوب و عالی😉 مطمئن باش اگر وارد این چنل بشی دیگه نمیتونی بیای بیرون این چنل عالیه منبـع کپـی آزاد کـهـ میگـن ماییـم🙈 خـیلیـا از مـا اسکـی میـرنـ آخـهـ کپـی آزادیـم اسکـی برو بیبـی خـودمـون میـدونیـم بهترینـیم❤️ (جزئیات بیشتر)
@DeLtAnGi_2sal

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید