معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال Listen 2 English زبان انگلیسی, افزایش مهارت شنیداری افزایش

 لینک
کانال Listen 2 English 
 زبان انگلیسی, افزایش مهارت شنیداری افزایش

کانال Listen 2 English
زبان انگلیسی, افزایش مهارت شنیداری افزایش مهارت شنیداری برای زبان آموزان و متقاضیان آزمون های بین المللی زبان انگلیسی به کمک فایل های صوتی یک دقیقه ای با موضوعات مختلف (جزئیات بیشتر)
@listen2english

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید