معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال Tizhooshan سلام دوست گلم یه کانال هست برای همه,مخصوصا

 لینک
کانال Tizhooshan 
 سلام دوست گلم یه کانال هست برای همه,مخصوصا

کانال Tizhooshan
سلام دوست گلم یه کانال هست برای همه,مخصوصا سال نهم های گل که امسال امتحان نهایی دارن اگر میخواین همه نوع سوال وحتی سوالات وجزوات سمپاد رو دا شته باشین بیاین تو کانال لطفا به بقیه دوس+ن هم بگید. (جزئیات بیشتر)
@tizhooshim

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید