معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال crazyooo یادمان باشد که لحظه‌هاست که آدمی را هیچ

 لینک
کانال crazyooo 
 یادمان باشد که لحظه‌هاست که آدمی را هیچ

کانال crazyooo
یادمان باشد که لحظه‌هاست که آدمی را هیچ و پوچ می‌کند. لحظه‌هاست که انسان را فرسوده و خسته از زندگانی می‌کندلحظه‌هاست که عمر ما را به پایان می‌رسانند و لحظه‌هاست که انسان را فریب می‌دهند بیایید از پس لحظه‌ها بگریزیم. با ما لحظات خوشی داشته باشید (جزئیات بیشتر)
@crazyooo

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید