معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال mimchanell کسب درامد میم مخفف"محل یادگیری مهارت های مالی"است

 لینک
کانال mimchanell 
 کسب درامد میم مخفف"محل یادگیری مهارت های مالی"است

کانال mimchanell
کسب درامد میم مخفف"محل یادگیری مهارت های مالی"است رسالت ما در این کانال اموزش نکاتی است که سبب درک بهتر مفاهیم مالی توسعه کسب و کار روش های نوین کسب در امد و...میباشد (جزئیات بیشتر)
@Mimchanell

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید