مسیر سبز
مسیر سبز

کاهش بارش ها در 16 استان کشور خبرگزاری ایرنا: محمد

کاهش بارش ها در 16 استان کشور
خبرگزاری ایرنا: محمد حاج رسولیها افزود : بیشترین کاهش بارش ها درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، با 47 درصد به استان سمنان و کمترین کاهش بارش ها با یک درصد به استانهای کردستان و مازندران اختصاص داشت.

این مقام مسئول ، اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تا پایان هفته گذشته، حجم بارش ها در 14 استان کشور شامل استان های اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی، هرمزگان و همدان درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این مدت بیشترین افزایش بارش ها درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با 47 درصد به استان ایلام و کمترین افزایش بارش ها با دو درصد به استان کرمان اختصاص داشت.

به گفته حاج رسولیها ، از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی به ترتیب درمقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب 15 ، 22 ، 25 ، هشت، 17 ، 29 و 25 درصد کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد:از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم بارش های استان های خوزستان، سمنان، فارس، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران و یزد درمقایسه با سال آبی گذشته کاهش یافته است.

به گفته وی، حجم بارش های استان های یادشده به ترتیب درمقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته پنج، 47، پنج، 20 ، یک، پنج، 37 ، یک و 37 درصد کاهش داشت.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو به نقل از حاج رسولیها حاکی است : بیشترین کاهش بارش ها درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، با 47 درصد به استان سمنان و کمترین کاهش بارش ها با یک درصد به استانهای کردستان و مازندران اختصاص داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید