هر روز!
هر روز!

کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان : کاهش مهارت های

کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان 
 : کاهش مهارت های

کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان
: کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان , کودکانی که دچار تاخیر در رشد مهارت کنترل حرکت عضلات کوچک مانند حرکات انگشتان هستند، نمی توانند به خوبی از ماهیچه های کوچک خود استفاده کنند.
به گزارش : کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان , برخی از کودکان در دوران جنینی والدینی چاق داشته اند میخواهیم از تاثیر چاقی پدر و مادر بر وزن و آینده کودک بدانیم، طی پژوهشی در این زمینه اطفالی که والدین چاقی داشته اند نسبت به دیگر گودکان در مهارت های فردی ، اجتماعی و حرکتی ناموفق خواهند بود، با کنترل وزن در بارداری از این مشکلات پیشگیری کنید. موسسات ملی بهداشت در امریکا نشان می دهد که کودکان مادران چاق بیشتر از سایر کودکان در معرض احتمال تاخیر در رشد توانایی حرکت عضلات کوچک قرار دارند، کودکان پدران چاق نیز احتمال بیشتری دارد که در مهارت های اجتماعی ناموفق باشند؛ علاوه بر این، کودکانی که از والدین بسیار چاق متولد می شوند، احتمال بیشتری دارد که از عهده تست های مربوط به توانایی حل مسئله برنیایند.
کودکانی که دچار تاخیر در رشد مهارت کنترل حرکت عضلات کوچک مانند حرکات انگشتان هستند، نمی توانند به خوبی از ماهیچه های کوچک خود استفاده کنند، بنابراین کارهایی مانند نگه داشتن مداد رنگی با انگشتان برای این دسته از کودکان نیاز به دقت و توجه زیاد دارد. در این تحقیق بیش از پنج هزار زن و کودک در امریکا مورد بررسی قرار گرفتند.
کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان - : کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان
: کاهش مهارت های اجتماعی در کودکان
کودکان یک بار در چهار ماهگی و ۶ بار در سه سالگی بررسی شدند، مادران آنها اطلاعاتی را مربوط به قبل و بعد از دوران بارداری درباره سلامتی و وزن خود و نیز وزن همسر خود ارائه دادند.
نتایج نشان داد احتمال موفق نشدن کودکان مادران چاق در تست های مهارت های حرکتی ظریف تا سن ۳ سالگی در قیاس با کودکان مادران دارای وزن طبیعی، ۷۰ درصد بیشتر بود.
کودکان پدران چاق نیز ۷۵ درصد احتمال بیشتری داشت که با موفق نشدن در معیارهای مهارت فردی و اجتماعی مواجه شوند که توانایی آنها را در ارتباط و تعامل با دیگران تا سن ۳ سالگی تعیین می کرد؛ همچنین تا سن ۳ سالگی کودکان والدین چاق نزدیک به ۳ برابر احتمال بیشتری داشت که در بخش حل مسئله آزمون ها که برای این سن تهیه شده بود، موفق نشوند.
ایرنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید