هر روز!
هر روز!

کاوش در اعماق تاریکی : کاوش در اعماق تاریکی

کاوش در اعماق تاریکی : کاوش در اعماق تاریکی

کاوش در اعماق تاریکی
: کاوش در اعماق تاریکی
: غار Krubera که به نام ( Voronya یا Voronja ) هم شناخته می شود عمیق ترین غار کشف شده در جهان است که عمقی حدود 2197 متر دارد. این غار که به اورست غار ها شناخته می شود به اندازه روی هم گذاشتن شش و نیم برج ایفل عمق دارد و در لبه دریای سیاه در منطقه ای که مرز گرجستان است واقع شده است.

به گزارش :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید