هر روز!
هر روز!

کشف ابر درخشان مرموز در کهکشان دوردست - مجله علمی ایران

کشف ابر درخشان مرموز در کهکشان دوردست - مجله علمی ایران

کشف ابر درخشان مرموز در کهکشان دوردست - مجله علمی ایران
: کشف ابر درخشان مرموز در کهکشان دوردست
به گزارش ساینس الرت، این ابر گازی درخشان در مرکز پرتوکلاستر (تجمع گاز و گرد و غبار که تصور می شود خوشه کهکشانی از آنجا شکل می گیرد) یک کهکشان اولیه قرار دارد. این ابر ۱۰ میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد و تصور می شود درخشان ترین شی آسمانی در نوع خود باشد، با این وجود منبع انرژی و روشنایی آن مشخص نیست.
به گزارش : این شی آسمانی که در حقیقت یک «ابر عظیم لایمن آلفا» (ELAN ) است،  MAMMOTH-۱  نام گرفته است.
خاویر پروچاسکا از دانشگاه کالیفرنیا درباره این کشف می گوید:  این ابر بسیار درخشان است اما به جز هاله کمرنگ یک کهکشان چیز دیگری از آن مشخص نیست. این یک پدیده بسیار پرانرژی است که منبع قدرت مشخصی ندارد.
 دانشمندان تاکنون فقط چند نمونه از ابرهای عظیم لایمن آلفا را کشف کرده اند. آنها معتقدند این ابرها بخشی از شبکه هایی هستند که کهکشان های همسایه را به یکدیگر متصل می کنند.
البته به نظر می رسد ELAN های دیگر قدرت و درخشندگی خود را از اشعه های اختروش ها(Quasar)، فرایند تشکیل ستاره یا ابرنواخترها دریافت می کنند. اما در اطراف ELAN که تازه کشف شده، هیچ یک از این موارد دیده نمی شود.
 MAMMOTH-۱  علاوه بر درخشان ترین ابر، یکی از بزرگترین ابرهای کهکشانی در دنیاست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید