هر روز!
هر روز!

کشف سریعترین ستاره کهکشان راه شیری : کشف سریعترین ستاره

کشف سریعترین ستاره کهکشان راه شیری : کشف سریعترین ستاره

کشف سریعترین ستاره کهکشان راه شیری
: کشف سریعترین ستاره کهکشان راه شیری
ستاره US 708 احتمالا در نتیجه موج انفجار یک همتای ستاره ای به این سرعت رسیده که در نوع خود اولین به شمار می رود؛ این سرعت برای سفر از زمین به ماه طی پنج دقیقه کافی است.
 
به گزارش : به گفته محققان، 20 ستاره دیگر کشف شده تاکنون که به سمت خارج کهکشان راه شیری در حرکت بوده اند، احتمالا انگیزه خود را از نزدیک شدن به ابرسیاهچاله ای که در مرکز راه شیری است، بدست آورده بودند.
 
ستاره US 708 پیش از فرار در کهکشان، یک ستاره عظیم سرد بود، اما تقریبا تمام هیدروژن و هلیوم آن توسط شریک ستاره ای آن مکیده شده بود؛ به تصور دانشمندان، این تغذیه انرژی احتمالا باعث تبدیل ستاره دوم به ابرنواختری عظیم شده است.
 
در صورت تائید، این گونه ستارگان گریخته می توانند درک بهتری را در مورد چگونگی شکل گیری ابرنواخترها ارائه کنند. از آنجایی که انفجارها مقادیر استانداردی از تابش را آزاد می کنند، دانشمندان می توانند فاصله آن ها را با سنجش میزان درخشش یا کم نوری شان محسابه کرده و سرعت منبسط شدن جهان را تعیین کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید