مطالب جالب!
مطالب جالب!

کشوری که دارای باغ وحش انسانی بوده است! به گزارش

کشوری که دارای باغ وحش انسانی بوده است! 
 به گزارش

کشوری که دارای باغ وحش انسانی بوده است!
به گزارش ایران ناز: پنجاه سال پیش در بعضی از کشورهای اروپایی باغ وحش هایی از انسان وجود داشت. در این باغ وحش ها سیاه پوستان و به ویژه کودکان سیاه پوست به نمایش گذاشته می شدند. این عکس مربوط به کشور بلژیک است و در سال ۱۹۵۸ گرفته شده است.    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید