اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

کفشگری در بیمارستان آتیه بستری شد مهرداد کفشگری در جریان

کفشگری در بیمارستان آتیه بستری شد مهرداد کفشگری در جریان

کفشگری در بیمارستان آتیه بستری شد
مهرداد کفشگری در جریان دیدار پرسپولیس مقابل نفت تهران از ناحیه دست دچار مصدومیت شدید شد که او را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند. به گزارش فارس، پزشکان از دست این بازیکن عکس گرفتند تا مشخص شود یا دست او را گچ بگیرند یا اینکه تحت عمل جراحی قرار بگیرد. هافبک پرسپولیس از ناحیه دست به شدت احساس درد می‌کند و تا چند ساعت دیگر تصمیم نهایی در مورد درمان او گرفته خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید