مسیر سبز
مسیر سبز

کلاه گیسو های بامزه آماندا لیلی +عکس تاپ ناپ:

کلاه گیسو های بامزه آماندا لیلی +عکس 
 تاپ ناپ:

کلاه گیسو های بامزه آماندا لیلی +عکس
تاپ ناپ: همه بچه ها از سر کردن کلاه های پشمی فراری اند. ایده جالبی که به ذهن آماندا لیلی رسیده است ممکن است باعث شود بخشی از کودکان حاضر به قبول این کلاه ها شوند. این کلاه ها به شکل مو و گیسو های واقعی بافته شده اند . نه تنها کودکان از پوشیدن آنها خوششان میآید حتی بزرگتر ها هم از دیدن کودک خود با این کلاه ها بیشتر لذت خواهند برد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید